Str. Stefan cel Mare nr. 278, Roman, Neamt, Romania
+40233 74 25 25 / +40748 88 66 68
Legea 448/2006

Complexul hotelier Mariko Inn corespunde parțial din punct de vedere al protecției si promovării drepturilor persoanelor cu handicap conform prevederilor HG 268/2007 privind aprobarea normelor metodologice a legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare. Societatea își arată disponibilitatea si se obligă ca in cel mai scurt timp sa asigure condițiile optime privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Program de masuri pentru aplicarea prevederilor Legii 448 / 2006

Sc Nemase Com Prod SRL Roman a elaborat si a aprobat urmatorul program de masuri cu planificarea demersurilor necesare pentru aplicarea si realizarea concreta a prevederilor art. 62, art. 65, art 68 din Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului 189 / 12.02.2013 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051 / 2000 „

Masura 1

Realizarea a 2 ( doua ) locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap configurate și semnalizate corespunzător în conformitate cu prev. art.65 din Legea 448/2006 coroborate cu prevederile exprese din ordinul nr.189/2013 al Ministerului dezvoltării sociale și administrației publice, care se referă la aprobarea reglemetării tehnice „Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”.
Obiectivul va fi indeplinit pana la data 30.08.2016

Masura 2

Realizarea de lucrari pentru schimbarea unghiului si refacerea pardoselii rampelor de acces cu mână curentă către corpurile de clădire principale, inclusiv catre rampa care asigură serviciile centrului Spa ale hotelului.
Obiectivul va fi indeplinit pana la data 20.09.2016,

Masura 3

Publicarea pe site-ul hotelului a unor informatii referitoare la nivelul de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati in cadrul hotelului Mariko Inn.
Obiectivul va fi indeplinit pana la data 30.08.2016

Masura 4

Construirea unui nou imobil, numai cu parter, cu acces facil din zona de parcare sau din celelalte zone ale complexului hotelier, care să asigure condițiile optime necesare pentru cazarea persoanelor cu dizabilitati. Imobilul va fi construit langa corpul B al complexului ( cladire in care sunt oferite si servicii SPA ) si va fi dotat cu 2 camere spatioase si facilitati din Normativul privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
Obiectivul va fi indeplinit pana la data 30.11.2019

Masura 5

Adaptarea facilitatilor actuale ale hotelului ( restaurant, toalete publice, centrul SPA ) la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, Vor fi modificati peretii, casa scarii, usile si balustradele pentru a se permite accesul persoanelor cu handicap in zonele respective. In plus se va realiza un plan de semnalizare corespunzatoare pentru indrumarea persoanelor cu cerinte speciale catre zonele respective
Obiectivul va fi indeplinit pana la data 30.11.2019

Data
30.09.2016